Vewa Lid worden
Gelieve onderstaand toetredingsformulier in te vullen. De inschrijvingen worden regelmatig verwerkt en de nieuwe leden ontvangen hiervan een bevestigingsmail met hun lidnummer. Daarna verloopt alle communicatie automatisch. U dient de email adressen vewa@cer-leuven.be en vewa2@cer-leuven.be toe te voegen aan uw adressenbestand om te voorkomen dat onze emails terecht komen bij uw ongewenste (spam) emails.

Elke auteur die lid is van Vewa kan aandeelhouder worden van één aandeel, met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 euro) per aandeel op naam, welk hem/haar als vennoot recht geeft op één stem.
Achternaam   *
Voornaam   *
Rijksregisternummer   *
  Noodzakelijk tot het vervullen van de fiscale verplichtingen.
Adres   *
Postcode en gemeente   *
E-mail   *
Bevestiging e-mail   *
IBAN (internationaal bankrekening nr.) BExx xxxx xxxx xxxx   *
BIC/Swift code   *
Telefoon     
GSM     
Beroep   *
Type auteur   *  Educatief
 Wetenschappelijk

(*) Alle velden aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.



Lid aanvraag verzenden
Ondergetekende mandateert VEWA om in zijn/haar naam te onderhandelen en alle daden te stellen, inclusief rechtshandelingen, met het oog op de verdediging van de belangen van wetenschappelijke en educatieve auteurs en meer bepaald het verzekeren van de inning en uitkering van repro- en andere rechten.
Bevestiging Naar eer en geweten opgesteld volgens de richtlijnen
Afdrukken  
Rekeninghoudende met de bepalingen van de wet op de privacy van 8 december 1992, zullen de gevraagde gegevens correct en uitsluitend aangewend worden in het kader van de doelstellingen van de vereniging. Het inzage- en verbeteringsrecht kan uitgeoefend worden op het secretariaat van de vereniging.
Secretariaat VEWA, Klein Dalenstraat 46, 3020 Herent
Tel. 016/499 493